Máy tính Casio FX-570MS

350.000đ

Mô tả :

* Đặc điểm : - Tính toán số thập phân vô hạn tuần hoàn, phân tích thành thừa số nguyên tố, tìm thương và số dư của phép chia, tìm tọa độ đỉnh Parabol trực tiếp trên máy, giải bất phương trình bậc 2, bậc 3, tính tích, tổng của dãy số, lưu nghiệm khi giải phương trình, hiển thị kết quả dưới dạng hỗn số, số thập phân, căn thức ....

* Đóng gói : 01 chiếc

* Xuất xứ : Trung Quốc