Hướng dẫn mua hàng online


Bước 1: Truy cập website vào Danh mục sản phẩm và lựa chọn sản phẩm

Bước 2: Nhấn vào sản phẩm muốn mua, nhấn chọn Mua ngay

Bước 3: Điền vào cột Số lượng cần mua 

Bước 4: Nhấn vào phần Cập nhật để biết tổng giá trị đơn hàng, nếu tiếp tục mua sản phẩm khác nhấn Mua tiếp rồi lại nhấn Cập nhật

Bước 5: Nhấn Thanh toán để kết thúc đơn hàng, điền đầy đủ thông tin và các yêu cầu khác của bạn. 

Bước 6: Nhấn Gửi đơn hàng 

Hệ thống của chúng tôi sẽ tiếp nhận đơn hàng và sẽ liên hệ xác nhận, giao hàng theo địa chỉ của bạn trong thời gian sớm nhất 

Chân thành cảm ơn !