Đục lỗ; USP, Đĩa CD-DVD; Máy khoan và đóng chứng từ; Súng bắn keo